Menu

In Leusden wordt een multifunctionele accommodatie gebouwd, MFC Atria, welke zal worden gerealiseerd op de hoek van het kruispunt van de Asschatterweg en de Middenweg. Momenteel staan op de locatie twee basisscholen, de Bongerd en de Vallei, en een gymzaal. Deze bebouwing zal worden gesloopt. Tijdens de uitvoering van de nieuwbouw dienen de scholen zoveel mogelijk gehandhaafd en in gebruik te blijven. MFC Atria is als DBME-tender aanbesteed en moet worden gerealiseerd binnen het vigerende bestemmingsplan. We hebben onderzocht of het mogelijk is om binnen deze strikte grenzen verbeteringen aan te brengen ten opzichte van het verstrekte structuurplan. Door de gymzaal verdiept aan te leggen is het mogelijk de gymzaal op te schuiven naar de Asschatterweg. Het speelterrein wordt daardoor afgeschermd van de Asschatterweg, de bezonning van het speelterrein is beter en school en gymzaal kunnen in één bouwstroom gerealiseerd worden.