Menu

De huidige generatie schoolkinderen eet steeds meer en beweegt steeds minder, met overgewicht als zorgwekkend gevolg. Om deze trend te keren is op het terrein van voetbalclub FC Engelen een uniek multifunctioneel project gerealiseerd: een combinatie van een nieuw clubgebouw met een Jenaplanschool, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een jongerencentrum. Op deze wijze worden leren, spelen en sporten laagdrempelig bij elkaar gebracht. Bijkomend voordeel is dat de beschikbare ruimte van het sportterrein en de faciliteiten doordeweeks intensiever benut worden. Ook andere faciliteiten in en om het gebouw kunnen door de deelnemende organisaties onderling gebruikt worden.