Menu

De nieuwbouw voor multifunctioneel centrum De Meerlaer huisvest een wijkcentrum, een kleine basisschool met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, in combinatie met een dagcentrum met logeerhuis van stichting Cello, voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. De indeling van het complex is zodanig dat kinderen, ouders, personeel en wijkbewoners elkaar op een vanzelfsprekende manier kunnen ontmoeten. Het speelterrein rondom het complex is opgezet als een avontuurlijk speelbos. In plaats van het gebruikelijke verharde speelplein, zijn de bestaande bomen op het terrein zoveel mogelijk behouden. Ze worden afgewisseld met slechts gedeeltelijk verharde open speelplekken.