Menu

Uw droomwoning in vijf stappen

Uitgangspunt zijn uw wensen en dromen. Op basis hiervan maken wij in overleg met u een schetsontwerp dat stapsgewijs geperfectioneerd wordt. Het ontwerp wordt driedimensionaal opgebouwd met een fotorealistische materialisatie…

Energiezuinig bouwen

Duurzaam Bouwen is voor Kuin & Kuin architecten niet slechts energievriendelijk bouwen, maar veeleer het creƫeren van bestendige gebouwen. Naast de duurzaamheid van de afzonderlijke materialen is er ook een hoofdrol weggelegd voor het gebouw als geheel.

Gezondheid en milieu

Als gesproken wordt over duurzaam bouwen denkt men meestal eerst aan energiezuinig bouwen. Gelukkig dringt het besef door dat het milieu minstens zo belangrijk is. De klimaatverandering is pijnlijk duidelijk aan het worden en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, waaronder plastic-afval, in het milieu heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Ons voortbestaan komt zelfs in het geding.

Integraal 3-dimensionaal

Het ontwerpen en bouwen wordt steeds complexer door de uitdijende regelgeving en grotere behoefte aan een betere – gegarandeerde – kwaliteit. Daarnaast zien we een toename in het aantal gespecialiseerde adviseurs. Deze segregatie zien we ook terug in de uitvoering. Een systematische aanpak van de uitwisseling van informatie en afstemming van deelontwerpen van de afzonderlijke specialisten is voor een optimaal resultaat onontbeerlijk geworden.

Budget- en Projectbewaking

Om het benodigde budget te kunnen bepalen of te controleren is de eerste vereiste het vaststellen van de ruimtebehoefte (grootte), type gebouw, de beoogde kwaliteit en de mate van duurzaamheid (energie en milieu) en dat vervolgens vast te leggen in een Programma van Eisen (PVE).

Historie Refugiehuis

Het monumentale pand waarin wij gehuisvest zijn is het toonbeeld van Duurzaam Bouwen. In de loop der eeuwen heeft het diverse functies gehad. Elke nieuwe bewoner en tijdgeest heeft er zijn sporen nagelaten. Het gebouw is bijna een eeuw geleden grondig (historiserend) gerenoveerd en daarbij onder andere voorzien van kruisvensters en luiken.