Menu

In het Lighting Application Centre van Philips worden aan grote afnemers en aan ‘lighting specifiers’ vanuit de gehele wereld op inzichtelijke wijze de toepassingsmogelijkheden van verlichting getoond. Het gebouw is uitgerust met state-of-the-art demonstratieruimten, gericht op een groot aantal toepassingsgebieden. Denk daarbij aan kantoor-, winkel-, hotel-, industrie- en woningverlichting. Ook buitenverlichting (sport, straat, gebouwen) komt aan bod. Door handig gebruik te maken van grote spiegels, wegschuivende wanden en roterende armaturen werd het mogelijk om een compacte wijze een veelheid aan verlichtingseffecten te laten zien. In het ‘Basics’  theater worden aan het begin van een rondleiding met een multimedia presentatie de basisprincipes van licht, waarneming en verlichting uitgelegd. Ook is er binnen het gebouw gelegenheid om te lunchen en te vergaderen. Voor de ruimtelijke structuur is het concept van een winkelpassage gehanteerd.