Menu

Na een jarenlange onzekerheid is het er toch van gekomen. In het herstructuringsgebied van de spoorzone is nu na een zeer korte voorbereidingstijd – te danken aan de aanbestedingswijze Design & Build – BBS Boschveld verrezen. Dit gebouw is niet alleen een kindcentrum maar huisvest ook een gymzaal en een buurtcentrum met diverse multifunctionele zalen. Bij dit project heeft de gemeente de lat hoog gelegd v.w.b.  energiebesparing. Door het gebouw compact uit te voeren, een hoge isolatiewaarde, zonwering, zonnepanelen op het hele dak en LED-verlichting is het gelukt de vereiste EPG-waarde met 25% verder te verlagen. Bovendien is middels berekeningen aangetoond dat de school voldoet aan Frisse Scholen klasse B en voor de daglichttoetreding zelfs aan klasse A.