Menu

De brugklassers van scholengemeenschap KSE zijn jarenlang ondergebracht in een voormalige basisschool. In overleg met de gebruiker is een concept voor een nieuw vrijstaand gebouw in de noordoosthoek van het KSE terrein ontwikkeld. Veel aandacht is besteed aan de eigen identiteit voor het brugklasgebouw, als veilig en vertrouwd intermediair tussen basisschool en voortgezet onderwijs. De gemeenschappelijke functies zijn op de begane grond gesitueerd, de lokalen op de beide verdiepingen, rondom (half-)open werkplekken en een centrale vide met daarin een speelse en multifunctionele trap en een voorzieningentoren. Het ontwerp is opgezet als systeembouwproject, zodat het snel en voordelig gerealiseerd kan worden.