Menu

De Bloktempel maakt deel uit van een dubbel project in Son en Breugel. Beide scholen hebben elk een eigen karakteristiek, maar zijn ook duidelijk familie van elkaar. De nieuwe school in Son is zoveel mogelijk op de oude footprint gesitueerd, om de omringende bomen te behouden. Ze is vormgegeven als een grote villa, met een lage vleugel voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang, en een tweelaags deel voor de basisschool. De gevels zijn opgetrokken in een lichte baksteen, afgewisseld met houten vlakken. Het hout is ook doorgetrokken naar het interieur, waar het wordt afgewisseld met accentkleuren in diverse werk- en speelplekken. Royale trappartijen rondom de centrale aula fungeren bij grote bijeenkomsten als tribune.