Menu

Tot de doelgroep voor deze woningen behoren mensen waarvan de kinderen binnen afzienbare tijd de deur uitgaan en jonge senioren. De doelgroep stelt andere prioriteiten, waaronder minder onderhoud aan de tuin. Omdat ze vaker voor langere tijd van huis zijn en geen beroep kunnen of willen doen op anderen voor het onderhoud. Zij willen vrij zijn en ook liever niet verplicht zijn met anderen afspraken te maken over het onderhoud van het complex waar ze in wonen. Ze willen ook zelf de voorzieningen beheren voor onderhoud en niet verplicht worden tot betaling van hoge servicekosten. Dit type woningen houdt daarom het midden tussen tradionele woningen met een tuin en appartementen.

LAGE BOUWKOSTEN

Het voordeel van rug-aan-rug wonigen is de compacte bouwwijze. Dit vertaalt zich ook in lagere bouwkosten omdat de omhullende schil van gevel en dak een stuk kleiner is dan de schil van tradionele woningen van vergelijkbare grootte.

HOGERE DICHTHEDEN: LAGE GRONDKOSTEN EN HOGE GRONDOPBRENGSTEN

Een vergelijkende studie wijst uit dat in vergelijking tot tradionele woningen tot 1,5 keer meer woningen te realiseren zijn. Hetgeen zich vertaald in lagere grondkosten per woning en gelijke of zelfs hogere opbrengsten voor gemeenten. Zelfs als vrijwel alle rug-aan rug woningen voorzien zijn van de extra luxe van een garage dan zijn toch vrijwel even veel woningen te realiseren vergeleken met tradionele woningen in een rij. Een mix van woningen met en zonder garage, met of zonder dakopbouw levert een buurt op die voor zowel jong als oud aantrekkelijk is.

STARTERSWONINGEN

Deze hoge dichtheden schept andere mogelijkheden in de prijspolitiek voor de grond waardoor in combinatie met de lagere bouwkosten starterswoningen een optie zijn. Een lagere grondquote kan per saldo toch leiden tot hogere grondopbrengsten vanwege de hogere aantallen woningen.

UITBREIDBAARHEID: LEVENSLOOP BESTENDIG

Bij het ontwerpen van deze woningen zijn wij uitgegaan van een platdak (hoewel ook een hellend dak mogelijk blijft). Het voordeel van een pladak is dat de derde bouwlaag optioneel gehouden kan worden. Hierdoor blijft het mogelijk, met het oog op de starters, nog goedkopere woningen aan te bieden, die later eenvoudig te vergroten zijn.

VEEL PARKEERPLAATSEN EN GROEN

I.v.m. voldoende lichttoetreding zijn de woningen in verhouding tot tradionele woningen vrij breed en ondiep. Het voordeel van een brede gevel is dat er vrij eenvoudig vóór de woning twee parkeerplaatsen en toch ook veel groen bij de woning te realiseren zijn.

LAGE ENERGIEKOSTEN

De compacte bouwvorm heeft als bijkomend voordeel lage energiekosten. Daarnaast maakt het platdak het mogelijk zonnepalen optimaal te oriënteren op de zon.

OPLOSSING VOOR BIJZONDERE LOCATIES

Rug-aan-rugwoningen kunnen ook dè oplossing zijn voor gebouwen met onaantrekkelijke blinde gevels van bij voorbeeld parkeergarages of supermarkten. Maar ook voor binnenterreinen van stadslocatie kan deze woonvorm een oplossing bieden. Bij inbreidingen in groenstroken zijn vaak achterkantsituaties zoals bij tuinen (schuttingen e.d.) niet gewenst. Ook hier kan het rug-aan-rug type uitkomst bieden omdat er alzijdig een aantrekkelijke bebouwing mogelijk is.  Ook de beperkte diepte van deze woningen kan in diverse gevallen een voordeel zijn.