Menu

Het huidige woningaanbod in Nederland is onvoldoende afgestemd op veranderende woonvragen. Recente ontwikkelingen in de zorg noodzaken om na te denken over mantelzorg en langer zelfstandig wonen. De aandacht verschuift meer van uitbreidingsgebieden naar verdichting van het bestaande stedelijk weefsel. Ruimte is schaars, bouwen is kostbaar en energie wordt steeds duurder. Stuk voor stuk aanleidingen om te zoeken naar nieuwe (of vergeten) woonvormen die beter aansluiten op deze vragen. Het woonhof 2.0 concept biedt een passend antwoord. Centrale begrippen zijn sociale duurzaamheid, veiligheid en geborgenheid, semi-publieke buitenruimten èn prive tuinen, en comfortabele levensloopbestendige woningen. Ons staat een levendig hof voor ogen met bewoners die midden in het leven staan. Daarbij denken we aan een mix qua leeftijden. Een mix die bestaat uit ouderen èn gezinnen met jonge kinderen.