Menu

Brand in de winkel was de aanleiding om na te gaan denken over een verbetering van de toegangszone voor de de winkel. Vanwege een portiek met entree tot de bovenwoning in combinatie met de geringe breedte was de winkel onvoldoende uitnodigend voor het winkelend publiek. De entree van de bovenwoning is daarom verplaatst naar de achterzijde en wordt nu ontsloten vanuit een zijstraat. Hierdoor was het mogelijk de wnkelpui meer frontbreedte te geven en het portiek te verwijderen. Voor het gevelbeeld hebben we gerefereerd aan de toestand van rond 1900. In die tijd was de pui opgebouwd als een zogenaamd melkmeisje met een wat dieper geplaatste deur in het midden. Naast de pui hebben we nieuwe metselwerk penanten aangebracht met een blokkenpatroon dat ook in de bovenbouw voorkomt. Ook het metselwerk boven de pui is vernieuwd. Hierdoor is een consistente gevel vanaf straatniveau tot de kroonlijst bij het dak gecreƫerd.