Menu

Dit project is een onderdeel van een groter complex dat verder bestaat uit een te verbouwen voormalige school en een klein buurtcentrum. Op het achter de school gelegen terrein was nog ruimte voor een uitbreiding met woningen.

ZANDKASTEEL

Het terrein ligt aan de rand van een fraaie zandverstuiving. Wij waren van mening dat het plan als een sculptuur zich in het landschap zou moeten voegen. We hebben ons voor het concept laten inspireren door een zandkasteel zoals je met emmertjes zand op het strand zou kunnen bouwen. Voor de gevelbekleding denken we aan bijpassende platen van zandsteen. Het plan is zodanig vormgegeven dat er een diversiteit aan gemeenschappelijke omsloten buitenruimten ontstaat met doorzichten naar de zandverstuiving. De scherpe begrenzing van het blok en de kleine verheffing boven het maaiveld markeren de overgang van openbaar naar semi-openbaar.

WELSTANDSPRIJS

Uit meer dan 50.000 plannen heeft Welstand Noord-Brabant dit ontwerp de overall welstandsprijs toegekend.