Menu

De knalrode reklame van de Kwast liep over twee panden door. Bovendien was de sprong tussen de panden in de penant op de beganegrond verdwenen. Het beeld van individuele panden werd hierdoor ernstig verstoord. In de winkel worden artikelen voor kunstenaars (in de dop) verkocht. Dit gegeven sloot goed aan bij de al langer bestaande wens om iets met in de architectuur geïntegreerde beelden te doen. Het zijn twee kariatiden geworden, gesneden uit één plaat Cortenstaal. De vorm is ontleed aan een poserende naaktfiguur. Om de kariatiden goed tot hun recht te laten komen is de achterliggende pui ingetogen ontworpen.