Menu

De nieuwe brandweerkazerne in Vlijmen is gelegen in een woonwijk tussen een bibliotheek en een sporthal. Onze opdrachtgever, de gemeente Vlijmen, wilde dat de brandweerkazerne geen “schoenendoos” zou worden vanwege de ligging tegenover woonbebouwing. Het mocht best een flitsend gebouw worden. Die opmerking hebben we vrij letterlijk vertaald in de vorm van het dak voor het kantoorgedeelte. Deze vorm staat ook voor de alertheid en dynamiek van de brandweer als een snelle actie is vereist.

Het gebouw heeft twee entree’s. Eén voor bezoekers aan de voorzijde, de andere voor de vrijwilligers aan de achterzijde. Het verbindend element tussen deze entree’s wordt gevormd door de entreehal. Deze hal werkt tevens als een scheidend element tussen de ‘vuile’ ruimten (stallingsruimte, werkplaats e.d.) en de ‘schone’ ruimten (kantoren, kantine e.d.). Ook in bouwfysich opzicht scheidt de hal de koude ruimten van de warme ruimten.