Menu

Zoals wellicht bekend wordt Brandevoort gekenmerkt door een stijl die verwijst naar de middeleeuwse stad. Voor de ring met bedrijventerreinen aan de periferie van Brandevoort was tot voor kort nog geen vergelijkbare stijl ontwikkeld. Bij de architectenselektie voor een van de eerste bedrijfsgebouwen – een brandweerkazerne – hebben wij voorgesteld in anologie met het centrum van Brandevoort de inspiratie te putten uit ons industrieel erfgoed. Een erfgoed dat veelal in baksteen was opgetrokken. En vanwege de streekgebonden steen ook een eenheid bewerkstelligde ondanks de verschillende functies en inherente verschillen in afmetingen. De band tussen de diverse bedrijfsgebouwen wordt versterkt door een bakstenen muur die tussen en (gedeeltelijk) vóór de gebouwen zal lopen. Deze muur zal ook een groot deel van de parkeerplekken aan het zicht onttrekken. Tevens maakt de muur het mogelijk om de gebouwen een eigen expressie te geven en toch de eenheid te bewaren.