Menu

ALS DE BRANDWEER!

Het ontwerp en bouwvoorbereiding van de nieuwe huisvesting voor de brandweer Westelijke Mijnstreek in Beek is onder grote tijdsdruk in 4 maanden tot stand gekomen. In een Design & Build samenwerking is er intensief samengewerkt met meerdere partijen om het project in een kort tijdsbestek te ontwikkelen en realiseren. Een traject waarbij naast functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de brandweerkazerne voorop stonden.

EEN NIEUW LANDMARK

De kazerne is op de hoek van een drukke kruising gesitueerd en is tweezijdig georiënteerd. Materialisatie en vormgeving zorgen voor een monolitisch gebouw met een expressieve, solide en zowel sobere uitstraling. De donkere gevelbekleding draagt er toe bij dat het gelede gebouw als “aus einem Guss” over komt. De interne routing is vooral functioneel benaderd en afgestemd op een optimale uitruksnelheid door korte afstanden tussen de uitruk gerelateerde ruimtes. Ook bij terugkomst is de routing van de kazerne optimaal om weer zo snel mogelijk paraat te staan.

BIM

De kwaliteit van het ontwerp is gedurende het ontwerp en bouwvoorbereidingstraject bewaakt door gebruik te maken van 3D BIM (Building Information Model). Doormiddel van BIM kan bouwinformatie snel en accuraat samengevoegd en gecontroleerd worden. De kans op fouten in zowel het ontwerp- als het uitvoeringstraject word hiermee tot een minimum beperkt.

DUURZAAM RICHTING DE TOEKOMST

De kazerne is aangesloten op Het Groene Net, een duurzaam netwerk dat restwarmte van fabrieken uit de omgeving levert. In combinatie met een op zonne-energie aangedreven installatie, word een aanzienlijke CO2 reductie behaald. Door het gebouw extra te isoleren, slim te oriënteren en optimaal gebruik te maken van de duurzame energievoorziening scoort het gebouw erg goed in de EPC- en GPR-berekeningen.