Menu

De kazerne voor Brakel is te beschouwen als een broertje van de kazerne in Zaltbommel. Het gebouw is grotendeels gelijk van opzet, alleen de hoofdmassa is hier licht van kleur gehouden om beter aan te sluiten op de omgeving en zijn er enkele verschillen in de gevel- en terreinindeling. Het gebouw als geheel vormt in de situatie een buffer naar de links en erachter gelegen woonwijk. Het terrein wordt aan de voorzijde ontsloten via een brede brug. Aan de rechterzijde opent het zich naar een bosstrook. Opvallend zijn voorts enkele driehoekige erkers die vanuit de kantine op de verdieping uitzicht bieden naar het open weidelandschap voor de kazerne en tegelijkertijd de privacy waarborgen voor de woningen ter linkerzijde.