Menu

Aan de Oude Gracht, een voormalige zijtak van de Dommel, is op de plek van sporthal Eckart een nieuwe brede school gerealiseerd die onderdak biedt aan basisschool De Kimme, kinderdagverblijf Billies en een gymzaal. Aan de voorzijde markeert een brede luifel de diverse entrees, aan de achterzijde opent het gebouw zich door de grote glasvlakken naar de parkachtige omgeving. De gevels zijn opgetrokken in een lichte steen, afgewisseld met houten vlakken. Dit hout is ook doorgetrokken naar het interieur. In de verschillende clusterruimten van de school zijn diverse werk- en speelplekken gemarkeerd met accentkleuren.