Menu

Er zijn diverse studies gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden van De Matrix. Gebleken is dat de capaciteit alleen voldoende vergroot kon worden als een deel van het bestaande gebouw gesloopt zou worden. Op het vrijgekomen terrein kon vervolgens tot op de rooilijnen in twee lagen gebouwd worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om de vormgeving sterk te enten op het dorpse karakter van de omgeving. Dit is later wat afgezwakt en zijn we er toe over gegaan om de nieuwbouw een eigen karakter te geven in harmonie met de omgeving. Hetgeen zich uit in dakvorm en gebruik van baksteen. Nieuw is de toepassing van aluminium voor de daken en een deel van de gevels.