Menu

Basisschool Het Palet is in de jaren ‘70 gebouwd volgens het zogenaamde Muwi-concept. In verband met toenemend ruimtegebrek en voor de onderwijsvernieuwing was extra ruimte nodig voor o.a. een documentatiecentrum, verwerkingsplekken, remedial teaching, enz. Deze ruimten zijn toegevoegd in twee extra vleugels waarin tevens een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. De bestaande school is tegelijkertijd grondig gerenoveerd en geherstructureerd met onder andere een nieuwe centrale entree. De school heeft een totaal nieuw uiterlijk gekregen, met gevels in een speels palet van metselwerk en donkere houten vlakken.