Menu

Deze twee vijwel identieke blokken zijn een onderdeel van het “kralensnoer” aan de Lavendel, een reeks van in een groene zone geplaatste appartementenblokken. Binnen deze reeks vormen ze samen met nog twee te ontwikkelen blokken een afsluitende wand voor het tegenoverliggend openbaar gebied. Vanwege de ligging in een groene zone is de orientatie van de appartementen alzijdig. Hierdoor is voorkomen dat er een duidelijk waarneembare voor- en achterzijde ontstaat. Een bijzonder stedenbouwkundig element vormt een dijklichaam met wandel- en fietspad dat in deze groenzone slingert. Dit dijklichaam is bepalend geweest voor de ontsluiting en vorm van het gebouw.