Menu

Het gebied tussen de Javastraat en de Dommelstraat wordt gekenmerkt door kleinschalige bedrijfhuisvesting die in snel tempo plaats maakt voor nieuwbouw in de vorm van appartementencomplexen. De hoogte van de onderbouw van het naastgelegen project was voor ons aanleiding om de nieuwbouw gedeeltelijk in een souterrain onder te brengen. Aan de zijde van de Javastraat is het terrein dat grenst aan de openbare weg zelfs iets verdiept. Daardoor is enerzijds een duidelijk gedefineerde buitenruimte onstaan.Anderzijds geeft dit mogelijkheden om de kozijnen in het souterrain een lagere borstweringhoogte mee te geven, waardoor de beleving van de souterrainruimten, de daglichttoetreding en het uitzicht in positieve zin beinvloed wordt. Het complex heeft in de hoogte een duidelijke driedeling en een accent nabij de hoek, gevormd door in- en uitritten, de entree en de penthouses.