Menu

In Spijkenisse komt aan de Oude Maas een nieuw Integraal Kindcentrum dat onderdak gaat bieden aan 2 basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Het IKC vervangt twee te kleine en verouderde schoolgebouwen in de wijken Elementen en Schenkel. Grondige analyse van plek en programma heeft geleid tot het concept van een deels trapsgewijs oplopend gebouw in 4 bouwlagen. Aan de binnenkant van het bouwblok ontvouwt zich een cascade van groene buitenspeelruimtes die grenzen aan de op de verschillende bouwlagen gelegen clusters en die onderling door middel van brede trappen met elkaar zijn verbonden.

Bij de architectenselectie middels een Europese niet-openbare procedure is ons bureau van de 25 geldige aanmeldingen geƫindigd op een tweede plaats.