Menu

Soms zit het tegen: bij de uitgebreide architectenselectie voor deze school is ons bureau helaas tweede geworden. In opdracht van Stichting Sint Josephscholen is een haalbaarheidsstudie verricht naar de inpassingsmogelijkheden voor een basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op de plek van een oude dorpsschool, als nieuw hart voor de wijk Brakkenstein. In ons voorstel is het programma ondergebracht in een tweedaags hoofdvolume met lage aanbouwen aan de voor- en achterzijden, en een kleine opbouw met uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. De schuine gevels van de uitbouwen leiden naar een centrale hal, een overzichtelijk ruimtelijk knooppunt van waaruit alle functies eenvoudig te bereiken zijn. Het gebouw heeft rondom een ingetogen gevel in donkere baksteen en naturel hout, die goed aansluit op de traditionele omgeving. Binnen zorgen gekleurde vlakken bij diverse open plekken voor herkenbaarheid en een vrolijke sfeer. Aan de voorzijde is een traditioneel schoolplein gesitueerd, voor de midden- en bovenbouwkinderen, en achter een beschutte natuurtuin voor de kleinere kinderen.