Menu

De zestiger jaren wijk Schutskamp in ‘s-Hertogenbosch zal de komende jaren stapsgewijs opgefrist worden. In opdracht van woningbouwvereniging Zayaz zijn op de plaats van twee galerijflats in de wijk De Schutskamp twee nieuwe appartementenblokken met portiekontsluitingen ontwikkeld, met in totaal circa 72 woningen. De blokken hebben een alzijdige uitstraling met gevels in hout en metselwerk. Een kleine verschuiving binnen de blokken reduceert de stedenbouwkundige schaal en biedt extra licht en uitzicht voor de loggia’s op die plek. Het binnenterrein blijft, ondanks de hoge parkeernormen, grotendeels beschikbaar als beschutte openbare (speel-)ruimte.