Menu

Het ontwerpen en bouwen is steeds complexer geworden door de uitdijende regelgeving en grotere behoefte aan een betere - gegarandeerde -  kwaliteit. Daarnaast zien we een toename in het aantal gespecialiseerde adviseurs. Deze segregatie zien we ook terug in de uitvoering.
Een systematische aanpak van de uitwisseling van informatie en afstemming van deelontwerpen van de afzonderlijke specialisten is voor een optimaal resultaat onontbeerlijk geworden. 

Sinds 1989

Wij hebben ervoor gekozen om vanaf de start van ons bureau in 1989 al onze projecten driedimensionaal uit te werken. In de loop der jaren zijn demogelijkheden van onze ontwerpsoftware ArchiCad stapsgewijs doorontwikkeld tot een indrukwekkend totaalpakket. Wij vinden het belangrijk dat we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van ArchiCad en de bijbehorende uitbreidingen voor specifieke toepassingen. Dit maakt ons koploper op het gebied van Bouw Informatie Model (BIM) en Virtual Reality (VR).

Virtual reality tour

In de loop der tijd zijn de mogelijkheden om een gebouw 3-dimensionaal te presenteren steeds geavanceerder geworden. Was het voorheen nog beperkt tot enkele afbeeldingen vanuit vaste standpunten, nu is het ook voor klanten mogelijk om gratis op hun computer, smartphone of tablet de app BIMx te downloaden. Deze app biedt de mogelijkheid om thuis het ontwerp van binnen en buiten te verkennen. En inmiddels kunnen we ook een virtuele tour met dezelfde BIMx-app aanbieden. Met een VR-bril op is de beleving nog realistischer. Je loopt en kijkt in het 3D-model rond, kunt naar boven lopen en krijgt echt het gevoel dat je in jouw droomwoning bent.

Bouw informatie model

Het 3D-gebouwmodel bevat ook alle informatie - conform open BIM protocollen - waar alle bij een project betrokken adviseurs met hun eigen CAD-software gebruik van kunnen maken. Uitwisseling tussen de verschillende partijen gaat met behulp van de internationale IFC-standaard.

bim-coördinatie

Tijdens de verschillende fasen van het ontwerpproces toetsen wij onze modellen met behulp van Solibri Model Checker op verschillende aspecten. Zo controleren wij regelmatig of alle onderdelen uit het Programma van Eisen in het ontwerp zijn verwerkt en of het ontwerp voldoet aan de in het bouwbesluit vastgelegde regelgeving. Op deze manier houden wij voortdurend een vinger aan de pols en worden verrassingen achteraf voorkomen.

Daarnaast kunnen we een zogenaamde clash-control uitvoeren door ons ontwerp en het ontwerp van de andere adviseurs in Solibri te integreren in één integraal model en vervolgens te controleren op conflictpunten. Op deze manier kunnen we op elk gewenst moment het ontwerp efficiënt optimaliseren, wat uiteindelijk de kwaliteit van het totale ontwerp ten goede komt.