Menu

Onder de bestaande bovenwoning in de binnenstad bevond zich een 27 meter diepe opslagloods met een vrije hoogte van 3,5 meter. Middels een grondige verbouwing is deze ruimte omgevormd tot woonruimte.  De trap achter de voordeur is verwijderd en elders, op de oorspronkelijke locatie, opnieuw vormgegeven. Hiermee is plaats gemaakt voor een lange houten vlonder die doorloopt tot in een kleine patiotuin achter de loods. Halverwege is een tweede patio gemaakt voor daglicht en uitzicht en een welvend wit gestuct blok met een half besloten bibliotheek en aan de woonkamerzijde een open haard. Op diverse plaatsen zijn kleurige accenten gemaakt die refereren aan de Zuid-Amerikaanse afkomst van de opdrachtgeefster.