Menu

De gemeente Boxtel heeft hoge ambities v.w.b. duurzaam bouwen in de nieuwe wijk “In Goede Aarde”. Voor het deelgebied “De Hoeve” zijn daarom natuurlijke materialen voorgeschreven. Voor daken denkt men aan hernieuwbare materialen zoals riet. De percelen in de vorm van een taartpunt en de strikte bestemmingsplanregels noodzaakten ons om onregelmatig gevormde plattegronden en dito bouwvolumes te ontwerpen. Het ontwerp voor deze woningen is afgeleid van de basale architectuur van de boerenhoeve. Dit komt tot uiting in de rieten kap met grote overstekken, m.n. bij de nok, de lage aanzet van de kap, de forse entreepartij en de zware houtconstructies. Diepe negges suggereren stevige muren. Dit aspect wordt versterkt door een abstractie van de kozijnen, die vrijwel geheel weg gedetailleerd zijn.