Menu

Als gesproken wordt over duurzaam bouwen denkt men meestal eerst aan energiezuinig bouwen. Gelukkig dringt het besef door dat het milieu minstens zo belangrijk is. De klimaatverandering is pijnlijk duidelijk aan het worden en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, waaronder plastic-afval, in het milieu heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Ons voortbestaan komt zelfs in het geding.

De kringloop van bouwstoffen

We produceren steeds meer afval waar we verder niets mee doen. Een groot deel komt in het milieu terecht. Dat afval is ook te hergebruiken.
Niet als laagwaardige brandstof maar door afvalscheiding als hoogwaardige grondstof. Als we nog uitsluitend intelligente producten ontwerpen volgens de principes van Cradle to Cradle kunnen we materialen op een veilige wijze (niet giftig) steeds weer teruggeven aan technische of biologische kringlopen.
In 2050 moet circulair bouwen en recycling in het algemeen de standaard zijn. Dat moeten we nu al voortvarend aanpakken!

Milieu prestatie gebouwen

Sinds enige tijd bestaat de verplichting om bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) ook een rapport Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) in te dienen. De impact op het milieu van elk afzonderlijk materiaal is beoordeeld en vastgelegd in een nationaal toegankelijke database.  In het MPG-rapport kan met deze gegevens en de hoeveelheid van de materialen de schade aan het milieu bepaald worden. De eisen zijn nu nog niet zo streng maar die zullen ongetwijfeld strenger gaan worden.
Compacter bouwen betekent niet alleen lagere energieverliezen maar ook minder bouwmateriaal en dus ook lagere bouwkosten. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. Beter isoleren betekent vaak ook meer isolatiemateriaal. Dat is helaas slechter voor de milieudoelstelling van de MPG en conflicteert dus met een lagere uitstoot van CO2 door de energiebesparing (ook een milieudoelstelling)! Het maken van optimale keuzen is dus niet altijd eenvoudig.

Gezond binnenklimaat

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het binnenmilieu. Daaruit blijkt dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit, met name in slaapkamers. Dat is vooral het gevolg van onvoldoende ventilatie. De ventilatie-installaties worden te vaak ontworpen om alleen in de hoogste stand (stand 3) te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In de meeste gevallen zullen de bewoners denken dat stand 2 ruim voldoende is.
Het is aangetoond dat minder CO2 en meer zuurstof een grote invloed heeft op de gezondheid, het welbevinden en de prestaties.
Daarnaast is het van belang dat het vochtgehalte in de lucht niet te hoog of te laag is. Vooral oudere woningen zijn berucht vanwege de schimmelvorming en de daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten.
Organisaties als het Active House wijzen ook op de invloed van voldoende daglicht op het welbevinden.

ROL KUIN &KUIN

Als architect stellen wij ons pro-actief op met als doel om binnen de huidige technische mogelijkheden een grote bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving. Tussen de aspecten Energie en Milieu bestaat een relatie die complex is, maar met kennis van zaken is een juiste afstemming te creëren. Dat vereist vaak ook een pragmatische benadering.

Interessante websites

Als meer wil weten over het bouwen van gezonde gebouwen raden we je aan om te kijken bij Activehouse. Voor Duurzaam Bouwen zijn de opvattingen van Michael Braungart & William McDonough verwoord in hun boek Cradle to Cradle interessant.