Menu

De afgelopen jaren zijn we er steeds meer van doordrongen dat het roer om moet. Het kabinet heeft besloten dat we van het gas af moeten. Dat het anders en beter kan blijkt uit talloze initiatieven voor energiezuinig bouwen. Het is echter wel lastig om door de bomen het bos te zien. Wij bieden u bij het maken van de juiste keuzen de helpende hand.

Trias Energetica

Hoe minder energie benodigd is, des te minder er opgewekt hoeft te worden. De meest toegepaste strategie om tot energiebesparing te komen heet de Trias Energetica. Op basis van dit principe is de stap naar energieneutraal bouwen mogelijk.

 

Trias Energetica is gebaseerd op drie stappen bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen:

 

  • Beperk het energieverbruik
  • Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
  • Gebruik energiebronnen zo efficiënt mogelijk (bij voorkeur geen fossiele energiebronnen gebruiken)

Orientatie op de zon

Het is verstandig gebruik te maken van de energie die de zon ons levert. Dat kan door elektriciteit leverende PV-panelen en warmwater leverende zonnecollectoren te installeren die gericht zijn op de zon. De grootte, helling en oriëntatie van de daken is bepalend voor de energieopbrengst. Daarnaast is ook de indeling, zonering en compartimentering van de woning van belang. Situeer ruimten waar koelte of warmte gewenst is bij elkaar en aan de koele respectievelijk warme zijde van de woning. Een aandachtspunt bij goed geïsoleerde woningen is de kans op oververhitting in de zomer. Zonwering is dan noodzakelijk.
Zomer- nachtventilatie verhoogt het comfort en kan actieve (energieverslindende) koeling overdag voorkomen of beperken. Daarnaast kan opslag van energie in de gebouwmassa ongewenste schommelingen in opwarming of afkoeling dempen.

Compact ontwerp

De belangrijkste stap is het verlagen van de energievraag. Voor de vorm van gebouwen betekent dit dat het gebouw zo compact mogelijk moet zijn. Zo weinig mogelijk uitstulpingen - benaderen van een bolvorm - heeft de voorkeur. Het buitenoppervlak neemt dan af waardoor het energieverlies in gelijke mate afneemt. Bijkomend voordeel is dat ook de bouwkosten afnemen omdat de 'schil' van een gebouw tot de duurste elementen behoren.

Optimale isolatie

Om de energievraag te reduceren is het noodzakelijk de buitenzijde van de woning goed te isoleren. Rekening houdend met een verdeling van het budget over de energiebesparende maatregelen en de terugverdientijd zijn de volgende isolatiewaarden optimaal

  • begane grond vloer Rc 4,5 à 5,0
  • gevelvlakken Rc 5,5 à 7,0
  • dakvlakken Rc 7,0 à 9,0
  • beglazing: triple glas met Ug 0,9 à 0,6 in Passiefhuiskozijnen

Kierdichting

Tot voor kort werd er in de energieberekeningen vrijwel geen rekening gehouden met de warmteverliezen via kieren. Naarmate de woningen beter geïsoleerd worden neemt het aandeel van de energieverliezen via kieren dusdanig toe dat een zorgvuldig uitgevoerde luchtdichte aansluiting een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de totale energiebesparing. Met de invoering van de nieuwe BENG rekenregels wordt het zelfs een eis om de luchtlekkage tegen te gaan. Luchtdicht bouwen heeft invloed op de mogelijkheid om de ventilatie-installatie goed te kunnen inregelen. Een goed afgestelde installatie van voldoende capaciteit is comfort verhogend en draagt bij aan een goede gezondheid (voorziet in voldoende zuurstof voor een betere nachtrust, voorkomt astma of vermindert hooikoortsklachten).

Efficiënte installaties

De technische vooruitgang heeft er toe geleid dat we het binnenklimaat steeds comfortabeler kunnen maken. Om dit op een energiebesparende wijze te kunnen doen is de samenhang tussen de diverse componenten (verwarming, ventilatie en koeling) complexer geworden en nog volop in ontwikkeling. Het voert te ver om hier alle mogelijkheden te beschrijven.
Per project zal bekeken worden wat het meest optimale installatie-concept is.

Kuin & Kuin als kennisbaak

Wij houden onze kennis voortdurend op peil. En door te participeren op platforms als DNA in de Bouw, waar ook de praktische toepassingen besproken worden, kunnen we de meest (kosten)effectieve maatregelen adviseren. Daarbij gaat onze voorkeur vooral uit naar eenvoudige 'low-tech' oplossingen.

Voor Duurzaam Bouwen kun je ook meer informatie vinden op de website van Milieucentraal.  Voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) kun je terecht bij het RVO.