Menu

Dit is Kuin&Kuin

Een grondige analyse van plek en de wensen van de opdrachtgever vormen de basis voor een helder en krachtig concept. Dit concept is vervolgens leidend bij de uitwerking op verschillende schaalniveaus. Uiteindelijk leidt deze werkwijze tot functionele en markante gebouwen met een eigen identiteit, perfect passend op de plek waarvoor ze zijn ontworpen. Een luisterend oor, kennis, kunde en evocatie zijn voor dit proces onontbeerlijk.

Integraal 3-dimensionaal

Het ontwerpen en bouwen is steeds complexer geworden door de uitdijende regelgeving en grotere behoefte aan een betere – gegarandeerde – kwaliteit. Daarnaast zien we een toename in het aantal gespecialiseerde adviseurs. Deze segregatie zien we ook terug in de uitvoering. Een systematische aanpak van de uitwisseling van informatie en afstemming van deelontwerpen van de afzonderlijke specialisten is voor een optimaal resultaat onontbeerlijk geworden.

Spreekuur?
Kom eens langs!

Wij hebben iedere vrijdagmiddag een inloopspreekuur waar we gratis advies geven.